15.10.2018 (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ)

ႏိုင္ငံတကာမ်က္မၿမင္မ်ားလမ္းေလ်ွာက္တုတ္ေန႕( International White Cane Day) အထိမ္းအမွတ္အၿဖစ္က်င္းပတဲ့ (၂၇)ၾကိမ္ေၿမာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဖလား မ်က္မၿမင္လမ္းေလ်ွာက္ပြဲကို ေအာက္တိုဘာလ (၁၅)ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာက်င္းပၿပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါမ်က္မၿမင္လမ္းေလ်ွာက္ပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ ဌာနဆိုင္ရာအၾကီးအကဲမ်ားမွ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ မ်က္မၿမင္(၁၃၄၅)ဦးႏွင့္ အကူ(၄၇၆)ဦးတို႕က လမ္းေလ်ွာက္ၾကၿပီး မ်က္မၿမင္မ်ားလြယ္ကူစြာသြားလာႏိုင္ေစရန္ ကူညီေပးသည့္လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၾကက္ေၿခနီ၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား အစရွိသည့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားစြာ ပါ၀င္ကူညီခဲ့ၾကသည္။

မၾကာေသးမွီသတင္း

ေက်ာင္းဆင္းပြဲႏွင့္ မိဘအုပ္ထိန္းသူေတြ႕ဆံုပြဲ
သာစည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေသနတ္မ်ားဖမ္းဆီးရမိခဲ့မႈနွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ယမ္းေတာင့္

မၾကာေသးမွီလႈပ္႐ွားမႈ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြက္ မ်က္မၿမင္အႏွိပ္သင္တန္းသားေခၚယူၿခင္း
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ကေလးစာေပ ပြဲေတာ္တြင္ ၾကည့္ၿမင္တိုင္မ်က္မၿမင္ေက်
ေက်ာင္းဆင္းပြဲႏွင့္ မိဘအုပ္ထိန္းသူေတြ႕ဆံုပြဲ
ေႏြရာသီ(၃)လ အနွိပ္သင္တန္းသားေခၚယူၿခင္းႏွင့္ သင္တန္းသားေလ်ွာက္လႊ
MPT ရဲ႕ ျမန္မာလူငယ္ နည္းပညာ စြန႔္ဦးတီထြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ၿပိဳင္ပ

© 2021 SSDSW. All Rights Reserved. Developed by World Wide Myanmar